Smart Optics logo. BruxZir logo.

M-PreMill

Nawiązanie współpracy z firmą Medentika.M-PreMill to półwyrób z gotową geometrią implantu do frezowania indywidualnych łączników z tytanu dla 13 systemów implantologicznych.

<< Powrót